In b├Ęta

Les "Keuzes maken"

De leerlingen krijgen een inleiding op de serie lessen van dit lespakket. In de docentenhandleiding zijn daartoe suggesties opgenomen. De leerlingen beginnen echter met het maken van keuzes in vier dilemma's die aan hen worden voorgelegd. Zij komen daarom in dit inleidende thema niet alleen met het voor dit lespakket cruciale begrip 'dilemma' en enige belangrijke voorkennis in aanraking, maar moeten ook door te kiezen zich kunnen inleven en oordelen. 

 

Leerdoelen

  1. Leerlingen verwerven zich algemene kennis van de (voor)geschiedenis van de Tweede Wewreldoorlog
  2. Leerlingen leven zich in
  3. Leerlingen oordelen 

 

Voorkennis

De voorkennis wordt getetst en aangebracht door de docent.

Toetsing/afsluiting

De leerlingen hebben in vier dilemma's een standpunt/ positie gekozen. Daarop wordt aan het eind van ieder volgend thema teruggekomen.