In b├Ęta

Les "Dansen met de vijand"

Op 23 februari 1943 wordt Roosje overgeplaatst naar kamp Vught. Dat is een afschuwelijk kamp. Zij ontsnapt, wordt gepakt en opnieuw als strafgeval naar Westerbork gestuurd. Strafgevallen worden direct doorgestuurd naar Auschwitz. Zij komt daar aan op 16 september 1943. Auschwitz-Birkenau is een groot complex in Polen: vernietigingskamp en werkkamp ineen. Ze weet de gruwelijke omstandigheden te overleven, onder andere door te dansen met de vijand. Roosje blijft daar tot december 1944. Dan begint de dodenmars.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn van toepassing:

  • Leerlingen kunnen verwoorden wat de gevangenen te wachten staat na aankomst
  • Leerlingen kunnen een beeld geven van het alledaagse kampleven
  • Leerlingen kunnen vertellen op welke manier Roosje kan overleven
  • Leerlingen kunnen zich een oordeel vormen over de keuzes van Roosje
  • Leerlingen begrijpen de volgende begrippen en termen: selectie, medisch experiment, gaskamer, overleven, moreel dilemma.

Voorkennis

De leerkracht vraagt de leerlingen vooraf om de volgende vraag met ja of nee te beantwoorden en laat leerlingen de uitkomst vaststellen. Deze vraag wordt opnieuw gesteld in les 7, om na te gaan of de antwoorden met ja en nee, dan verschillen.

Toetsing/afsluiting

De leerlingen werken enkele opdrachten, gegeven door de docent, uit.