In b├Ęta

Les "Onderduiken en verraad"

Les 4 vertelt hoe Roosje, haar broer en haar moeder moeten onderduiken om te voorkomen dat zij in kamp Westerbork belanden. Roosje en haar moeder duiken onder in Naarden, maar ze worden uiteindelijk verraden. Deze les wil de leerlingen duidelijk maken waarom Joden moesten onderduiken en wat dat voor hen betekende. Ook gaan zij onderzoeken wat mensen beweegt om onderduikers te verraden.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn van toepassing:

  • Leerlingen kunnen voorbeelden geven van maatregelen die de vrijheid inperken
  • Leerlingen kunnen uitleggen met welk doel Roosje gaat onderduiken
  • Leerlingen kunnen vertellen waarom mensen werden verraden
  • Leerlingen kunnen uitleggen wie Roosje heeft verraden en waarom
  • Leerlingen begrijpen de volgende begrippen en termen: onderduiken, vooroordeel, persoonsbewijs, NSB-er, verraad

Voorkennis

De volgende voorkennis of voorbereidingen zijn wenselijk:

  • De leerkracht neemt kennis van de inleestekst, de lesopzet, de opdrachten, de filmpjes en het beeldmateriaal.

Toetsing/afsluiting

De leerlingen werken enkele opdrachten, gegeven door de docent, uit.