In b├Ęta

Les "Introductie"

In deze les introduceert u Roosje Glaser bij de leerlingen. Daarbij staan een schets van de aanloop naar de tweede Wereldoorlog en het verloop van de oorlog. Ook laat u de leerlingen kort kennis maken met Roosje Glaser.

Het gaat kortom om twee aspecten:

  • Introductie van de Tweede Wereldoorlog bij de leerlingen
  • Een introductie van Roosje Glaser bij de leerlingen

Het dient aanbeveling om eerst de voorkennis over de Tweede Wereldoorlog te toetsen, bv. door een quiz, een kennistoetsje of op een andere manier.

De leerlingen werken individueel of in een groep(je). Daarin kan de docent kiezen, tenzij er een duidelijke aanwijzing daarover staat.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen verwoorden hoe in grote lijnen de Tweede Wereldoorlog verliep 
  • Leerlingen maken kennis met Roosje Glaser.

Voorkennis

De voorkennis hangt af van wat er uit de voorkennistest naar voren komt.

Toetsing/afsluiting

xx

Gerelateerde lessen

Onderstaande lessen behoren tot dezelfde lessenreeks als deze les.